Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kunnanvaltuusto 2021-04, Pöytäkirja 6.8.2021 14:00
Kooste (PDF) » Kunnanvaltuusto pöytäkirja 06.08.2021 14:00
§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat -
27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 kpl
28 Pöytäkirjantarkastajien valinta -
29 Posion kunnassa 13.6.2021 toimitettujen kunnallisvaalien tulos 1 kpl
30 Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudelle 2021-2023 -
31 Valtuuston puheenjohtajiston vaali ja valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023 -
32 Valtuuston koollekutsumistapa -
33 Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen -
34 Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023 -
35 Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 -
36 Kunnan keskusvaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-2025 -
37 Hyvinvointilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 -
38 Toimintaympäristölautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 -
39 Nimeämispyyntö ja ennakkokutsu Lapin liiton edustajainkokoukseen 22.9.2021 1 kpl
40 Jäsenten valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustoon -
41 Jäsenten valitseminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon -
42 Lautamiesten vaali vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle -
43 Kuntien uskottujen miesten valinta 1 kpl
44 Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta -
45 Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Lapin urheiluopistosäätiön valtuuskunnan toimikaudeksi 2021-2025 -
46 Posion kunnan edustajan nimeäminen Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan ympäristöjaostoon -
47 Pegasos potilastietojärjestelmän päivittäminen OMNI versioon -
Valitusohjeet ja muutoksenhakukiellot -